Privacy & Cookies

Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom gaan wij zorgvuldig om met uw persoons/bedrijfsgegevens.
De term ‘persoons/bedrijfsgegevens’ verwijst naar informatie over u persoonlijk, zakelijk of in combinatie.

1. Verzameling en gebruik van persoons/bedrijfsgegevens
De persoons/bedrijfsgegevens die u ons verstrekt, zullen wij nooit verkopen of gebruiken voor andere doeleinden als zijnde voor VOC.
Deze gegevens kunnen zijn:

  • Naam en evt. naam bedrijf
  • E-mailadres
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Rek.nr.
  •  <nog andere gegevens?>

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Met uitzondering van de wettelijke plicht tot openbaarmaking of als gevolg van een rechtelijke uitspraak.

2. Gegevensintegriteit en beveiliging
We stellen alles in het werk om de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van alle gegevens in onze database te handhaven en om de privacy en veiligheid van onze database te beschermen. Onze servers en databank worden beschermd door beveiligingstechnologie die up-to-date is met de huidige technologische standaards.
We nemen de gegevensbescherming binnen onze vereniging zeer serieus. Onze gecontracteerde servicebedrijven hebben een geheimhoudingsplicht en voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming. Desalniettemin, kunnen we geen garantie bieden tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens, hoewel we alle redelijke stappen ondernemen om dit te voorkomen.

3. Rechten
U kunt indien gewenst informatie krijgen over uw persoons/bedrijfsgegevens in onze database. Als u een overzicht van uw gegevens wenst te verkrijgen of uw gegevens wilt corrigeren of verwijderen, kunt u een e-mail sturen naar info@voc-oisterwijk.nl.
Na ontvangst van uw schriftelijk verzoek, zullen we uw identiteit vragen om er zeker van te zijn dat we uw gegevens niet aan anderen bekendmaken. Vervolgens zullen wij u een overzicht bieden van de persoons/bedrijfsgegevens die we over u bewaren. Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld.

Houd er rekening mee dat de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en de manier waarop externe partijen zoals Google omgaan met gegevens, kunnen wijzigen. Het is daarom raadzaam om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de wettelijke voorschriften en het beleid van dit soort bedrijven.

4. Bewaartermijn
We slaan uw persoons/bedrijfsgegevens op in onze beveiligde database. Financiële (boekhoudkundige) gegevens worden opgeslagen volgens de fiscale termijn van zeven jaar en vervolgens vernietigd. Andere gegevens bewaren wij maximaal 2 jaar na beëindiging van uw lidmaatschap.

5. Cookies
Op onze website maken wij alleen gebruik van zogenaamde technische cookies om de werking van onze website te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. U heeft de mogelijkheid om te voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door uw browserinstellingen te wijzigen.

6. Direct marketing
Onze leden houden wij graag op de hoogte van onze werkzaamheden en activiteiten. VOC hanteert een strikt beleid voor personen of bedrijven die geen lid zijn. Dat betekent dat als u geen lid bent van onze vereniging, wij geen nieuwsbrieven of andere informatie zullen sturen tenzij u hier expliciet om heeft gevraagd.

Tot slot
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoons/bedrijfsgegevens verwerken, kunt u een e-mail sturen naar info@voc-oisterwijk.nl.
Houd er rekening mee dat ons privacybeleid onderhevig is aan wijzigingen als gevolg van zowel wijzigingen in de wet als de steeds veranderende aard van technologie. Telkens wanneer een wijziging plaatsvindt, werken we onze Privacyverklaring bij. U kunt deze verklaring vinden op www.voc-oisterwijk.nl.

Oisterwijk, 7 november 2023

Scroll naar boven