Het centrum van Oisterwijk heeft bijzondere kwaliteiten, denk aan de grote variatie aan horecabedrijven, het winkelaanbod, en de historische en recreatieve aantrekkelijkheid. Om het centrum aantrekkelijk en bruisend te houden, is het belangrijk om met alle betrokkenen samen te werken.   

Vastgoedeigenaren in Oisterwijk centrum zijn van belang voor én hebben belang bij een goed functionerend en florerend centrum. Daarom hebben wij onze krachten gebundeld in de vereniging Vastgoed Oisterwijk Centrum, kortweg VOC. 

Vastgoed Oisterwijk Centrum

Veel vastgoedeigenaren in het centrum zijn inmiddels lid van onze vereniging. Samen sterk voor een mooi centrum! 

Activiteiten

  • Vanuit de vereniging zorgen we voor invulling van de zetel ‘vastgoed’ in zowel het bestuur en de Raad van Toezicht van Centrummanagement Oisterwijk
  • We gaan in overleg met eigenaren over leegstand. Ook gebruikten we de in 2015 gemaakte pandenscan als inspiratiebron over relatief kleine veranderingen aan panden om deze beter tot hun recht te laten komen in de omgeving. 
  • We stimuleren evenementen in  het centrum van Oisterwijk.
  • Onze leden mailen we regelmatig met relevant nieuws en interessante rapportages over onze centrum. Zoals de maandelijkse passantentelling en de detailhandelsvisie.
Afbeelding Centrum Oisterwijk

Word lid!

Iedere eigenaar van commercieel vastgoed in het centrum van Oisterwijk – volgens de zgn. afbakening reclamebelasting – kan lid worden van onze vereniging.

Lid worden of meer weten?
Stuur een mail naar info@voc-oisterwijk.nl

Bestuur VOC

Ben Schonk – voorzitter

Rini Verspeek – penningmeester

Rob Daniels – secretaris

Vertegenwoordigers VOC

Theo Counotte – lid Raad van Toezicht Centrummanagement Oisterwijk

Piet Reinders – bestuurslid Centrummanagement Oisterwijk

Contact

Vereniging Vastgoed Oisterwijk Centrum (VOC)

Postbus 307
5060 AH Oisterwijk

info@voc-oisterwijk.nl
www.voc-oisterwijk.nl

Zakelijk
KvKnr.: 57999163 Tilburg
Rek.nr.: NL35RABO0133839249

Scroll naar boven